Australian tennis biography stubs

The list "Australian tennis biography stubs" has been viewed 7 times.

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next »
 1. Joshua Eagle

  Joshua Eagle

  1,120 views
  Australian tennis player

 2. Nick Kyrgios

  Nick Kyrgios

  154 views
  Tennis player

 3. Richard Schlesinger

  Richard Schlesinger

  112 views
  Australian tennis player

 4. Brad Drewett

  Brad Drewett

  72 views
  Tennis player

 5. Isabella Holland

  Isabella Holland

  55 views
  Australian tennis player

 6. Bob Hewitt

  Bob Hewitt

  49 views
  Tennis player

 7. Roger Rasheed

  Roger Rasheed

  45 views
  Australian sportsman

 8. Kerry Harris

  Kerry Harris

  40 views
  Australian tennis player

 9. Elizabeth Smylie

  Elizabeth Smylie

  38 views
  Tennis player

 10. Ken Fletcher

  Ken Fletcher

  33 views
  Australian tennis player

 11. Johanna Konta

  Johanna Konta

  31 views
  Australian-born British tennis player

 12. Chris O'Neil (tennis)

  Chris O'Neil (tennis)

  31 views
  Tennis player

 13. David Macpherson (tennis)

  David Macpherson (tennis)

  28 views
  Australian tennis player

 14. Nicole Bradtke

  Nicole Bradtke

  27 views
  Australian tennis player

 15. John Frawley

  John Frawley

  21 views
  Australian tennis player

 16. Elizabeth Minter

  Elizabeth Minter

  18 views
  Tennis player

 17. Fred Stolle

  Fred Stolle

  19 views
  Tennis player

 18. Robert Howe

  Robert Howe

  18 views
  Australian tennis player

 19. Robyn Ebbern

  Robyn Ebbern

  17 views
  Australian tennis player

 20. Mervyn Rose

  Mervyn Rose

  16 views
  Australian tennis player

 21. Michael Tebbutt

  Michael Tebbutt

  15 views
  Australian tennis player

 22. Rachel McQuillan

  Rachel McQuillan

  15 views
  Australian tennis player

 23. Evie Dominikovic

  Evie Dominikovic

  15 views
  Tennis player

 24. Jade Hopper

  Jade Hopper

  13 views
  Australian tennis player

 25. Bert St. John

  Bert St. John

  14 views
  Tennis player

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next »